Trang chủ > Tin tức
Giới Thiệu Tính Năng Chiến Thần
Hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến cấp 27 sẽ xuất hiện cắt cảnh giới thiệu tính năng chiến thần. Thức tỉnh chiến thần đầu tiên người chơi nhận được là băng phong chiến thần.


Sau  đó sẽ có chuỗi gồm 7 nhiệm vụ mở khóa Băng Phong Chiến Thần. Sau khi hoàn thành có thể thức tỉnh chiến thần và mở khóa chuỗi nhiệm vụ của chiến thần tiếp theo.


Hiện trong game có 6 chiến thần khác nhau phân ra cấp C>B>A>S>SR>SSR. Mỗi thức tỉnh sẽ có hình ảnh, kĩ năng và sức mạnh khác nhau khi kích hoạt.


Có thể tăng sức mạnh chiến thần thông qua nâng cấp kĩ năng thông qua sách kiếm trong phó bản lich luyện hoặc đan đột phá chiến thần qua nhiệm vụ ngày. 
Tham gia ngay Chiến Thần Kỷ Nguyên nào!!