Trang chủ > Tin tức
Hướng dẫn tạo tài khoản và nhân vật
Hướng Dẫn Tạo Tài Khoản Và Nhân Vật
Bước 1: Mở game, tạo tài khoản hoặc đăng kí tài khoản mới
- Đăng nhập (có thể đăng nhập bằng tài khoản Scoin, Facebook hoặc Google)
 
Nếu chưa có tài khoản, thì các bạn tiến hành đăng ký tài khoản như sau:
- Đăng kí tài khoản bình thường (Điền tên, pass, chọn Tôi đã đọc và đồng ý điều khoản rồi ấn Đăng ký)
 - Đăng kí bằng số điện thoại (Điền số điện thoại, pass, chọn Tôi đã đọc và đồng ý điều khoản rồi ấn Đăng ký)
Bước 2: Sau khi đã hoàn tất đăng ký, tiến hành chọn server mà bạn muốn trải nghiệm
 
Bước 3: Sau khi đã chọn server, chọn nhận vật, đặt tên (Tên nhân vật có thể có khoảng cách) rồi ấn [Vào Game]o Tài Khoản Và Nhân Vật
Bước 1: Mở game, tạo tài khoản hoặc đăng kí tài khoản mới
- Đăng nhập (có thể đăng nhập bằng tài khoản Scoin, Facebook hoặc Google)
 
 
 
Nếu chưa có tài khoản, thì các bạn tiến hành đăng ký tài khoản như sau:
- Đăng kí tài khoản bình thường (Điền tên, pass, chọn Tôi đã đọc và đồng ý điều khoản rồi ấn Đăng ký)
 
 
- Đăng kí bằng số điện thoại (Điền số điện thoại, pass, chọn Tôi đã đọc và đồng ý điều khoản rồi ấn Đăng ký)
 
 
Bước 2: Sau khi đã hoàn tất đăng ký, tiến hành chọn server mà bạn muốn trải nghiệm
 
Bước 3: Sau khi đã chọn server, chọn nhận vật, đặt tên (Tên nhân vật có thể có khoảng cách) rồi ấn ào Game]